Presidente
D. Jesús Barreiro Conde
Vocal
Dña. Consuelo Vázquez Quiñoy
Vice-Presidente
Rvdo. Fray Joaquín Pulleiro Oro, O.F.M.
Vocal
D. Pedro José Sánchez del Río
Secretaria
Dña. María José Rocha Almeida
Vocal
Dña. Cristina Santos Estévez
Tesorero
D. Manuel Santos Rodríguez
Vocal
Dña. Vanesa Vázquez Santos
Vice-Tesorero
D. Miguel Vázquez García
Vocal
D. José Vázquez Bravo